HAKKIMIZDA

Press Dionysus Londra merkezli bağımsız bir yayınevidir. Yayınevimiz başta roman/ öykü türünde olmak üzere, biyografi ve çocuk kitapları ve akademik kitaplar yayımlamaktadır.

Neden Dionysus?

Belki yayınevine neden Dionysus ismini verdiğimiz merak konusu olabilir. Okuma, yazma, yaratma, yayınlama serüvenini birçok bakımdan Dionysus’un bazı özelliklerine benzettiğimiz için yayınevimize bu ismi uygun gördük.
Dionysus Yunan tanrılarının sonuncusu, Zeus’un iki defa doğan oğludur. Bu yüzden ismi iki kere doğan anlamına gelmektedir. Yazma serüveni bir doğum süreci gibidir, bu yüzden her yazdığımız/ okuduğumuz kitapta aslında yeniden doğarız.
Dionysus,  içgüdüselliği, yaratıcı taşkınlığı, giz içinde saklı gerçeği, yabanıl ve başına buyruk güzelliği temsil eder. Bu yüzden Press Dionysus, özellikle genç yazarları yazmaları konusunda kışkırtmaktadır!
Dionysus, Hera’nın nefretinden kaçmak için sürekli seyahat eder. Bu sebeple aslında yollar aşan bir seyahat tanrısıdır. Her seyahatinde de bulunduğu bölgenin bir özelliğini keşfeder, sonra bu keşfi kendi kişiliği ve karakterini beslemek için kullanır. Her kitap da bir seyahat değil midir? Hem yazan hem okuyan için her kitap keşfedilmemiş kıtalara yapılan bir seyahattir. Bu yolculuktan her iki taraf da derslerle geri döner.
Dionysus’un üzümü, şarabı ve esrikliği keşfetmesi de yine bu seyahatleri sırasında olmuştur. Bir seyahatinde ise Frigya’dan geçersen bereket Tanrıçası Kybele ile karşılaşır. Böylece verimliliği şarapla birleştirir. Dionysus gittiği her yere üzüm asmalarını da götürür ve asmalar arsızca büyüyerek her yeri sarar. İnsanlara şarap yapmayı da öğretir Dionysus. Dionysus şarap tanrısı olsa da kimseye bu konuda ısrarda bulunmaz. O, işin sırrının şarabın miktarında değil ölçüsünde olduğunu vurgular. İyi ve kötüyü gösterir, aradan çekilir, seçimi insanlara bırakır. Bilinçli olanlar ölçüde, bilinçsiz olanlar ise taşkınlıkta karar kılar. İyi bir kitap da Dionysus gibi iyiyi ve kötüyü gözümüzün içine sokmaz, bizi iyinin ve kötünün hudutlarında dolaştırır, kararı ise okuyucuya bırakır.
Baudelaire’nin “Sarhoş Olun” şiiri Dionysus’un kaleminden çıkmış gibidir.
Her zaman sarhoş olmalı. Her şey bunda: Tek sorun bu. Omuzlarınızı ezen, sizi toprağa çeken Zaman’ın korkunç ağırlığını duymamak için, durmamacasına sarhoş olmalısınız.
Ama neyle? Şarapla, şiirle ya da erdemle, nasıl isterseniz. Ama sarhoş olun.
Ve bazı bazı, bir sarayın basamakları, bir hendeğin yeşil otları üzerinde, odanızın donuk yalnızlığı içinde, sarhoşluğunuz azalmış ya da büsbütün geçmiş bir durumda uyanırsanız, sorun yele, dalgaya, yıldıza, kışa, saate sorun, her kaçan şeye, inleyen, yuvarlanan, şakıyan, konuşan her şeye sorun, “saat kaç” deyin; yel, dalga, yıldız, kuş, saat hemen verecektir karşılığını: “Sarhoş olma saatidir… Zamanın inim inim inleyen köleleri olmamak için sarhoş olun durmamacasına! Şarapla, şiirle ya da erdemle, nasıl isterseniz.”
Dionysus, hüznü, melankoliyi de simgeler. Nasıl kışın asmalar kupkuru kalırsa, aylarca yeşermezlerse, acı ve hüzün de Dionysus’un kimliğinin bir parçasıdır. Dionysus neşe, esrime, canlılık ile hüzün, acı, ölüm arasında salınmaktadır. Yazma etkinliği her zaman coşkuyla gerçekleşmez. Yazmak zaman zaman acı çekmektir. Yazılanın lezzetine varmak ise insana coşku verir. Okudukça ve yazdıkça bilinç yetkinleşir, estetik zevkler yaratıcı etkinliği besler.
Tüm bu duygu durumlarını insanın insanı tanıma ve keşfetme yolculuğunun bir parçası olarak gören Press Dionysus, nitelikli yazarları nitelikli okurlarla buluşturmak için kitaplarla esrikleşmeye davet ediyor!

 

Press Dionysus’ta kitap dosyalarınızın yayımlanma süreci şu şekilde olmaktadır:

  • Çalışmanızın tamamını veya bir bölümünü, kitabın ne hakkında olduğuna ilişkin bir ön yazısıyla birlikte [email protected] göndermeniz gerekmektedir.
  • Dosyanız, isimsiz olarak iki farklı editör tarafından incelenecek ve yayımlanmaya değer olup olmadığına karar verilecektir.
  • Dosyanızın incelenme süreci maksimum bir aydır. Bir ayın sonunda yayınevi editör raporları doğrultusunda sizinle temasa geçecektir.
  • Olumlu editör raporlarının ardından kitabın yayımlanma süreci başlayacaktır.
  • Press Dionysus, kitabın yayıma hazırlık sürecinin her aşamasında yazarlarla birlikte hareket etmekte; yazarları editörlük, düzeltme, dizayn, kapak tasarımı, kitabın yayınlanması, dağıtılması ve sosyal medyada duyurulması konusunda bilgilendirmektedir.
  • Press Dionysus, yapılan telif sözleşmesi gereğince yazarlarına telif ücreti ödemektedir.

Kategoriler,

Roman/ öykü

Press Dionysus; öykü, roman türündeki edebi eserlerin yayımlanması ve geniş okuyucu kitleleriyle buluşturulması konusunda yazarlara her türlü editörlük desteğini sunmaktadır.

Biyografi Kitapları:

“Hayatımı yazsam roman olur!” bu sözü çok duymuşuzdur. Press Dionysus kişisel yaşam öykülerinin yayımlanmasına büyük önem atfetmekte, “hayatım roman olur” diyenlere bu konuda özel editörlük hizmeti sunmaktadır.

Biyografi Kitabı Nedir?

Biyografi, genel hatlarıyla tanınmış bir kişinin hayatını ortaya koyan yazı türüdür. Biyografiye konu olan kişi iş yaşamı, spor, siyaset, edebiyat ya da başka herhangi bir sektörde yaptıkları ve alanına kattığı değerlerle tanınmış bir kişi olabilir. Her insanın hayatında diğer insanlardan ayrılan belli başlı özellikler bulunmaktadır. Dolayısıyla biyografi türü sadece ünlü insanlar için kullanılmaz, bu anlamıyla tarihe bir not düşmek, geleceğe yazılı bir miras bırakmak manası taşır.

Son yıllarda özellikle edebiyat ve akademi alanlarındaki gelişmeler sıradan insanı tarihin bir öznesi haline getirmiştir.  Dolayısıyla bireylerin hayatlarından yola çıkarak yaşadıkları toplumların geçirdikleri dönüşümleri ve değişimleri değerlendirmek mümkündür; çünkü her bir birey toplumu oluşturan ve dönüştüren çarkın bir dişlisini oluşturmaktadır. Kişinin kendine özgü tarihinin anlatılması bir bakıma yaşadığı toplumun daha iyi anlaşılmasına da ışık tutacaktır.

Editörlü Biyografik Kitap Nasıl Hazırlanır:

Press Dionysus, biyografi kitaplarının yazım sürecinde kişilerle özel görüşmeler gerçekleştirme ve bu görüşmeleri organize etmektedir. Biyografinin sağlıklı ve bütünlüklü olarak yazılabilmesi için ilgili kişiyle yapılacak görüşmeler son derece önemlidir. Bu görüşmelerin mümkün olduğunca sessiz bir ortamda online ya da yüz yüze gerçekleştirilmesi gerekir.

Görüşmeler, kronolojik olarak bölümlere ayrılır ve her görüşmede titizlikle bu döneme ilişkin daha önce hazırlanmış ve buna eşlik edecek doğaçlama sorular yöneltilir. Dolayısıyla görüşmecinin bu dönemi hatırlaması ve anlatması sağlanır. Görüşmeyi yapan kişi bu sırada bir bakıma hikâye toplayıcılığı yapmalı, görüşmeciyi ilgili döneme götürecek doğru soruları yöneltmelidir.

Görüşmeler sırasında ilgili döneme ilişkin varsa belge, fotoğraf, evrak gibi dokümanlar da dijital olarak kaydedilmeli, bu belgelere kitapta sözü edilen yerlerde kullanılmalıdır.

Çocuk ve Gençlik Kitapları

Oyunlar ve oyuncaklar çocuklar için hayatın provası gibidir. Bu yüzden Montaigne oyunu, çocukların en gerçek uğraşıları olarak tanımlamıştır. Çocuk kitapları ise çocukların zihinsel ve yaratıcı özelliklerinin gelişmesinde son derece önemli bir yer tutar; ancak çocuklara ve gençlere seslenen yapıtlar ortaya koymak sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü bu kitapların çocuk ve gençlerin yaşlarına, duygu durumlarına, psikolojik bütünlüklerine uygun bir dille kaleme alınmaları gerekmektedir.

Press Dionysus, çocuklara ve gençlere yönelik yayımladığı kitaplarda onların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini dikkate alan hayal gücü ve yaratıcılıklarını sınırlamayan eserlere yer vermekte yazarları bu konuda teşvik etmektedir.

Akademik Kitaplar:

Press Dionysus, akademik çalışmaların kitap haline getirilmesini deneyimli editör kadrosuyla desteklemekte, özellikle genç akademisyenlerin orijinal araştırma ve makale derlemelerinin, tez çalışmalarının okuyucuyla buluşmasına aracılık etmektedir. Press Dionysus’un bu konudaki mottosu; “akademik çalışmalar akademik dünyayla sınırlı kalmamalı!”dır.